Home

MMW_4701

Stichting United Moves

Een stichting die maatschappelijk bewustzijn bevorderd van actuele maatschappelijke thema’s bij de Haagse burgers, door professionele dansers, musici en mensen met een kwetsbaarheid samen te brengen, middels dans en muziek en dit ten toon te stellen middels voorstellingen en gastoptredens in de regio Haaglanden. 

Sharon Kleinegris organiseert met haar balletstudio “Balletstudio Sharon Kleinegris“, een uniek project waarin zij een actueel maatschappelijk thema bespreekbaar maakt en een boodschap van social awareness brengt in Den Haag.

Hogwarts, the sequel

FINALLY!
i.s.m. Balletstudio Sharon Kleinegris  en CultuurSchakel stonden wij weer te shinen met 75 man (4-100 jaar oud) in de Nieuwe Regentes!

Een voorstelling die het verhaal vertelt na het laatste deel van Harry Potter.
Waar de nieuwe generatie vol hoop het nieuwe schooljaar bij Hogwarts tegemoet treedt.
Ondanks dat de leerlingen onbevangen het avontuur induiken blijven de docenten, schouwers en klassenoudsten op hun hoede.
Het gevaar is nog niet geweken..

Korte uitleg van dit project:
Vanaf Januari 2022 startten we met een productie waarbij we de moeilijke tijden en het gebrek van connectie probeerden te compenseren door een voorstelling te maken waarbij we iedereen en alle leeftijden bij elkaar brachten. De dansers  trokken we mee in vrolijkheid en het wederom durven dromen van een wereld zonder afstand en zorgen.
Een voorstelling gemaakt voor en met  kids, tieners en volwassenen. Dansers uit heel Den haag participeerden met diverse culturen en achtergronden.

Deze productie kwam wederom tot stand met onze docenten en choreografen die ervaring habben in onze vorige projecten.
Het werken met de amateurs van balletstudio Sharon Kleinegris, dansers uit eerdere projecten van United moves en professionals legden we juist in deze tijden verbindingen.

De focus lag in deze productie op de klassieke technieken maar tevens vulden we aan met hedendaagse stijlen en eigen inbreng.
De repetities werden dan ook gevoed met het meedenken over de verhaallijn, karakters, aankleding en het maken van decor en attributen.

Hogwarts

Periode 2015-2019

De door ons geselecteerde groep jongeren danst al ruim 2 jaar voor UM. Wij hebben besloten gedurende een korte tijd de aandacht naar ‘binnen’ te richten. Wij hebben het afgelopen jaar dan ook gebruikt om de focus te leggen op de technische ontwikkeling van de dansers van deze groep. Wij zijn intensief met hen aan de slag gegaan. Het resultaat is zichtbaar geworden. Wij hebben bovendien geconstateerd dat deze jongeren daadwerkelijk affiniteit hebben met de klassieke en moderne dansvormen. Tevens heeft deze tijd ons doen beseffen hoe waardevol onze doelstelling is en hoe noodzakelijk het is dat er aandacht is voor kwetsbare groepen. De tijd om wederom naar buiten te treden is dan ook aangebroken.

Onze dansers zijn de afgelopen jaren door ons begeleid in velerlei opzicht. Zo leerden zij de Nederland taal, normen en waarden, werden zij geholpen bij sollicitatieprocedures, financiële problemen etc. Door het samen dansen waren zij in staat hun gedachten te verzetten en hun problemen naar de achtergrond te verplaatsen. Zij zijn in dit opzicht inmiddels zo ver gekomen dat zij de gedachte ‘help je medemens’ kunnen doorgeven. Ons doel voor de komende tijd is dan ook om onze dansers in contact te laten komen met de kwetsbare groepen van onze samenleving. Op hun beurt gaan zij deze kwetsbare groepen hopelijk een lach bezorgen, even uit hun isolement halen of op andere gedachten brengen. Zo kunnen deze kwetsbare groepen tijdelijk hun dagelijkse problematiek parkeren door te genieten van een voorstelling waaraan zij -voor zover mogelijk-actief zullen deelnemen!

Meer informatie
Voor vragen en beeldmateriaal kun je contact opnemen via het contactformulier.

© Copyright 2015-2017 Balletstudio Sharon Kleinegris. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij Balletstudio Sharon Kleinegris.
Logo: Dwi Tirtadji Graphic Design