Home

Klik hier om kaarten te kopen

Stichting United Moves

Een stichting die maatschappelijk bewustzijn bevorderd van actuele maatschappelijke thema’s bij de Haagse burgers, door professionele dansers, musici en mensen met een kwetsbaarheid samen te brengen, middels dans en muziek en dit ten toon te stellen middels voorstellingen en gastoptredens in de regio Haaglanden. 

Sharon Kleinegris organiseert met haar balletstudio “Balletstudio Sharon Kleinegris“, een uniek project waarin zij een actueel maatschappelijk thema bespreekbaar maakt en een boodschap van social awareness brengt in Den Haag.

De door ons geselecteerde groep jongeren danst al ruim 2 jaar voor UM. Wij hebben besloten gedurende een korte tijd de aandacht naar ‘binnen’ te richten. Wij hebben het afgelopen jaar dan ook gebruikt om de focus te leggen op de technische ontwikkeling van de dansers van deze groep. Wij zijn intensief met hen aan de slag gegaan. Het resultaat is zichtbaar geworden. Wij hebben bovendien geconstateerd dat deze jongeren daadwerkelijk affiniteit hebben met de klassieke en moderne dansvormen. Tevens heeft deze tijd ons doen beseffen hoe waardevol onze doelstelling is en hoe noodzakelijk het is dat er aandacht is voor kwetsbare groepen. De tijd om wederom naar buiten te treden is dan ook aangebroken.

Onze dansers zijn de afgelopen jaren door ons begeleid in velerlei opzicht. Zo leerden zij de Nederland taal, normen en waarden, werden zij geholpen bij sollicitatieprocedures, financiële problemen etc. Door het samen dansen waren zij in staat hun gedachten te verzetten en hun problemen naar de achtergrond te verplaatsen. Zij zijn in dit opzicht inmiddels zo ver gekomen dat zij de gedachte ‘help je medemens’ kunnen doorgeven. Ons doel voor de komende tijd is dan ook om onze dansers in contact te laten komen met de kwetsbare groepen van onze samenleving. Op hun beurt gaan zij deze kwetsbare groepen hopelijk een lach bezorgen, even uit hun isolement halen of op andere gedachten brengen. Zo kunnen deze kwetsbare groepen tijdelijk hun dagelijkse problematiek parkeren door te genieten van een voorstelling waaraan zij -voor zover mogelijk-actief zullen deelnemen!

Meer informatie
Voor vragen en beeldmateriaal kun je contact opnemen via het contactformulier.

© Copyright 2015-2017 Balletstudio Sharon Kleinegris. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij Balletstudio Sharon Kleinegris.
Logo: Dwi Tirtadji Graphic Design