Bestuur

Bestuursleden:

Sharon Kleinegris: voorzitter,initiator en creatief leider linkedin_logo_initials

Hester Julia van Kranendonk: secretaris linkedin_logo_initials

Nicole Hilversum: penningmeester


Stichting United Moves is als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Inzage hierin kunt u terug vinden in de hier te plaatsen jaarrekeningen en jaarverslagen.

Tevens willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting United Moves zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald!