Waar staat de stichting voor?

Missie:
Een missie geeft Stichting United Moves een eigen identiteit. De missie vertelt wat Stichting United Moves wil zijn en “waar ze voor wil gaan”, hoe wil Stichting United Moves zich onderscheiden en hoe wij willen handelen.

Missie, waar staat de stichting voor?
United Moves biedt kwetsbare doelgroepen de mogelijkheid om op een creatieve en educatieve wijze kennis te maken met de Nederlandse cultuur, normen, waarden en maatschappij. De deelnemers zijn zelf onderdeel van het creëren van dans, muziek en expressie op een ongedwongen, doch serieuze en sociale wijze. Op deze wijze wil United Moves op een actieve en creatieve wijze maatschappelijke thema’s, zoals bv. anti-stigma, integratie of ‘interculturele’ ontmoeting bevorderen, bewustzijn creëren / vergroten, betrokken partijen en organisaties verbinden met elkaar en samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid vergroten.

Visie

Samen werken: 
United Moves betrekt kwetsbare doelgroepen bij haar dansprojecten. Op die manier wil United Moves op een actieve en creatieve manier anti-stigma,  integratie en interculturele ontmoeting bevorderen. United Moves hoopt zo een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van leven en persoonlijke ontwikkeling van deze kwetsbare doelgroepen. De samenwerking tussen alle participanten, musici en dansers leidt tot bijzondere presentaties die als voorbeeld kunnen dienen voor hoe wij in onze samenleving met elkaar om willen gaan.

Samen leven: 
United Moves wil hiermee de boodschap brengen dat in een stad als Den Haag (en omstreken), waar veel verschillende bevolkingsgroepen en kwetsbare groepen met elkaar samenleven en waar we te maken hebben met steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de burgers, we door middel van samenwerking in een creatief proces, nader tot elkaar kunnen komen. Juist de kruisbestuiving tussen de verschillende mensen die participeren zal leiden tot bijzondere presentaties die zich onderscheiden en als voorbeeld kunnen dienen voor hoe wij in onze samenleving anno 2018 met elkaar om willen gaan.

Doelstellingen

Stichting United Moves heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Kwetsbare doelgroepen een educatief programma bieden op een creatieve, cultuur sensitieve, anti- stigmatiserende en ontspannende wijze en hen te helpen ‘sneller’ te integreren, socialiseren en / of zich geaccepteerd te voelen.
  • Diverse thema specifieke voorstellingen maken en uitvoeren voor een breed publiek.
  • Het creëren van samenwerkingsprocessen tussen amateur- en professionele musici, dansers en kwetsbare doelgroepen.
  • Het mogelijk maken van creatieve, kwalitatief hoogwaardige, voorstellingen en gastoptredens, met een maatschappelijke boodschap voor en door kwetsbare doelgroepen, middels dans, beeld en muziek.
  • Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.